teamcvs

 

rada-web_lastД-р Радосвета Стаменковаrstamenkova@safesex.bg

Изпълнителен директор (от 1995 г.)

Завършва Френската гимназия в София (1984) и медицина в Медицинска Академия, София (1990). Множество специализации, надграждащи обучения, курсове и квалификации в областта на НПО и здравния мениджмънт, социалната медицина и промоцията на здраве, комуникациите и обучението на обучители в САЩ, Белгия, Великобритания и други страни от ЕС и у нас. … ПОВЕЧЕ

 

Copy of Julia_DrenskaЮлия Дренскаjdrenska@safesex.bg

Главен счетоводител (от 2008 г.)

Завършва „Счетоводство и контрол” в Университета за национално и световно стопанство в София (1991). Работа в ДСО Водно стопанство ЕАД (1991–1993), Първа източна международна банка (1993–1994), Елит банк АД (1994–1996), Златен лев Капитал АД (2005–2007), Финансова къща „Дарик” (1996–2005) … ПОВЕЧЕ

 

daniela_dikovaДаниела Диковаddikova@safesex.bg

Здравен мениджър и консултант на медицински център „Семейно планиране”

Завършва Полувисш медицински институт към Медицинска академия София (1981) и магистратура по „Здравни грижи и мениджмънт” към факултет Обществено здраве към Медицинския университет (2006). Работа в Националния институт по вътрешни болести към Александровска болница (1982–2000) и в БАСП (от 1992 г.). … ПОВЕЧЕ

 

Венцислав Кирков –  vkirkov@safesex.bg

Програмен мениджър

Координатор, мениджър, оценител, консултант и експерт на проекти и програми в областта на сексуалното и репродуктивно здраве – превенция на ХИВ и сексуално преносими инфекции, предоставяне на услуги по семейно планиране за уязвими общности и хора със затруднен достъп до здравни грижи, превенция на трафик…ПОВЕЧЕ

 

Rumen_RangelovRumen Rangelovrrangelov@safesex.bg

Мениджър проекти “Сексуално и репродуктивно здраве” (от 1995 г.)

Завършва Техникума по индустриална химия (1970) и „Фармация” в Медицинския университет, София (1977). Работа в Министерство на здравеопазването (1977–1981) и във фармацевтичната компания PFIZER (1981–1995). Множество тренинги по комуникативни умения, тийм билдинг, стратегическо планиране и устойчивост… ПОВЕЧЕ

 

Copy of Boyan_MladenovБоян Младеновbmladenov@safesex.bg

Координатор “Младежки проекти” (от 2012 г.)

Изучава Индология в СУ  “Св. Климент Охридски” (1995–1998) Работа в „Алфа Еърпорт Сървисиз” (2002–2007) и „Музикаутор” (2007–2012). Опит в разнообразни области, свързани със складови дейности, поддръжка на база данни, авторско право…. ПОВЕЧЕ

 

Copy of RALITZA-zGALEVSKAРалица Згалевскаrzgalevska@safesex.bg

Координатор на проекти (от 2013 г.)

Завършва връзки с обществеността (2008) и руска филология (1997) в СУ „Св. Климент Охридски“. Опит като редактор и координатор на проекти и различни дейности в издателство, списание за дипломати (2002–2011) и в НПО (1998–2001 и от 2013 г.). Координатор на проекта на БАСП Keep me Safe (2013 – 2015 г.). ПОВЕЧЕ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s