Julia Drenska

Copy of Julia_DrenskaЮлия Дренска,

главен счетоводител (от 2008 г.)

Завършва „Счетоводство и контрол” в Университета за национално и световно стопанство в София (1991). Работа в ДСО Водно стопанство ЕАД (1991–1993), Първа източна международна банка (1993–1994), Елит банк АД (1994–1996), Златен лев Капитал АД (2005–2007), Финансова къща „Дарик” (1996–2005) , Зенит Агрохолдинг АД (от 2000 г.) и Акционерно дружество със специална инвестиционна цел „Зенит Имоти” (от 2007 г.). Опит като главен счетоводител в различни финансови институции.

През 2005 г. създадох собствена счетоводна фирма Юнити Каунт ЕООД с предмет на дейност счетоводни и консултански услуги, като част от фирмите останаха мои клиенти. Обичам новостите и предизвикателствата, непознатите и интересни места, не пропускам случай да пътувам. По характер съм позитивна и добронамерена. Вдъхновява ме невинността и чистотата в едно дете, както и красотата в природата. Обичам работата си, защото се срещам с различни хора и продължавам да уча ежедневно. Лично допринасям за това светът да стане по-добро място, като имам ясна гражданска позиция за чистота на града и това България да стане едно наистина красиво място, известно с интересната си древна история.