Кондом с кауза: Даниела Дикова (2)

За да остане България страна с ниско разпространение на ХИВ

daniela_dikova

Даниела Дикова, здравен мениджър и консултант в медицинския център по семейно планиране към БАСП.

Работи текущо и в кампании за превенция и лечение на сексуално преносими инфекции (СПИ), насочва и съдейства за профилактични консултации и прегледи от областта на акушерството и гинекологията, мамологията, кожни болести.

Лектор и обучител по хигиена, контрацепция, СПИ и лечение.

Втора част на интервюто. / Виж началото.

#КОНДОМсКАУЗА #МИСЛИсГЛАВАТАси #ЗДРАВЕТОеБЕЗЦЕННО

Защо тази услуга трябва да продължи в страната и защо БАСП разпознава това като една от своите каузи?

Най-важната причина е – за да остане България страна с ниско разпространение на ХИВ, в момента това е така. Хората трябва да имат отговорно поведение и в същото време да не е заторзомен сексуалният им живот от мисли, че може да са инфектирани, а да могат да се наслаждават на интимните моменти, които имат с любимите си. Друга не по малко важна причина е – за да се раждат здрави неинфектирани деца. Затова е от голямо значение майките в началната и в крайната фаза на бременността да проверяват своя ХИВ статус. Хубаво е хората да знаят, че ако са инфектирани трябва да се лекуват, защото днешното лечение гарантира преживяемост до старини. Би ми се искало да кажа, че ХИВ вирусът е победен, но това към момента не е вярно. Необходимо е много стриктно спазване на режима на лечение, което е трудно и изисква задължително подкрепата и разбирането на близките на човека. За съжаление обаче, много често младия човек не можеш да го накараш да приема медикаментите – той се чувства добре и казва: „защо ми са тия лекарства, аз нямам оплаквания…”.

През първите години на програмата за безплатно и анонимно консултиране и тестване за ХИВ много хора идваха при нас след като бяха чули от приятели. Сега вече информираността за кабинета идва от интернет. Също така много от хората идват , ако по телевизията се излъчи някакво клипче, филм… тогава тук става лавина от търсене на услугата. Друга причина, поради която сме посещавани е удобната ни локация в центъра на града. Доста често хората се отбиват при нас, минавайки наблизо.

Хората смятат ли, че услугата тестване и консултиране за ХИВ/СПИН е полезна за тях?

Да. Съвсем определено! Случва се някои от благодарните клиенти да ми се нахвърлят да ме целуват или носят кутия с бонбони, цветя. Най-приятно ми стана веднъж, когато един серопозитивен младеж, който беше дошъл с майка си за тест, след като се видя, че тестът му е положителен – консултирах го, насочих го, обясних на двамата надълго и нашироко за спецификата на инфекцията и възможността той да се лекува, те бяха изпълнили всичко абсолютно стриктно. След време дойдоха отново при мен специално, за да ми благодарят. Споделиха, а и това беше очевидно, че момчето се чувства много добре вследствие на лечението, продължава да ходи на работа. Те просто приеха факта и сега той има един нормален живот.

Има хора, които с години testing_prison_Slivenпродължават да идват, защото тук се чувстват добре. Получават не само услугата, но и внимание, подкрепа и разбиране, и могат наистина без притеснение да споделят много интимни неща, без това да стане достояние на техни близки или да бъде изнесено по някакъв начин извън кабинета…

Малко или много годините опит са ни научили как да общуваме с нашите клиенти, за да можем да извлечем максимално информация за тяхото поведение и за евентуалния риск. Това е в резултат на дълогодишната ми работа, мога в рамките на 10-15 минути в неформален разговор да определя дали поведението на някого е рисково и дали да поискам след един-два месеца отново да се видя с този човек, за да мога да го тествам още веднъж. Има такива хора. Някои от тях идват през 6 месеца.

Има ли хора, които не разбират основни важни неща и не променят поведението си след консултиране? На какво се дължи това?

Някои хора са нискообразовани, самотни или са дошли от провинцията в големия град и се мъчат да оцелеят по някакъв начин. Те не си признават, но много вероятно е за да бъдат обгрижени с внимание или да имат някакви средства – те се подлагат на рискови сексуални практики. За съжаление, доста от младите хора като ги попитам дали правят обезопасен секс – те чисто емоционално казват, че не ползват кондом, защото искат тази връзка да е сериозна, да се крепи на доверието. Има и такива, които казват: „е, и вие знаете, че не е същото с презерватив”. Казвам им: „Вижте, ако отначало човек е обучен и възпитан да ползва презервативи, да знае защо е важно да се пази и как да го прави, а също така: до какво може да доведе в бъдеще една нелекувана инфекция и как може да промени живота му – всичко това се наслагва и изгражда навици за използване на кондоми без да е необходимо да се замисляте какво е с кондом, какво е без кондом”. В този смисъл това е и въпрос на дисциплина, на възпитаниие. Този навик може да се възпита.

БАСП прави и обучения за различни групи от хора. Какво най-често питат учениците?

По-младите, най-често момичетата, които знаят, че HPV води до срив на имунитета, се плашат и се проверяват и за ХИВ, тъй като са наясно, че и при тази инфекция пада имунитетът. Често обяснявам какво е СПИН и какво е ХИВ инфекцията. Тестът е за ХИВ и СПИН. Някой може да е развил вече СПИН, тестът го хваща.

untitledПитат също дали чрез френска любов може да се инфектираш с ХИВ; как точно се получава предаването на вируса; защо при мъжете по-лесно се предава; защо ако мъж с мъж правят любов е по-рисковано, отколкото при хетеросексуалната двойка… Това е тенденция в последните години – броят на новоинфектираните с ХИВ сред мъжете, правещи секс с мъже, е по-голям. Отворените врати към света днес са фактор от голямо значение за разпространението на инфекцията. Много често хора, посещавали страни като Холандия, Испания, Щатите…, твърдят, че там са се инфектирали – най-често в клубове… Много от хората, които се чувстват самотни, се запознават с партньорите си по интернет или в дискотеки и са готови на всичко, за да имат връзка, приятел, да общуват с някого – понякога дори с цената на това да се доверят сляпо и да имат необезопасен секс, само и само да не остават сами.

В кабинета се правят и гинекологични прегледи и консултации, изследвания, не само тествания за ХИВ. Кои са най-често срещаните сексуално преносими инфекции?

Най-честите са анаеробните инфекции, трихомоните, бактериалните. Като цяло имунитетът дава отражение върху общото състояние на човек, а това определя степента на вероятност той да се инфектира от каквато и да е нова инфекция. Сривът на имунитета зависи от много неща: от х раненето, от условията, в които човек живее, от поведението му, от стреса… всичко това е свързано и оказва цялостно влияние върху здравето.basp300x250

Младите хора са най-уязвими. Но повечето от тях идват не просто да видят дали са инфектирани, а да си изяснят някои неща. Защото днес, човек може да намери море от информация, но когато е неопитен и не знае как да търси и на кого да се довери за важните неща – добра възможност е кабинетът за консултиране. И в този момент аз използвам случая да им дам знания как да се предпазват, за да запазят репродуктивното си здраве, защото това е важно за тях.

Интервю на Ралица Згалевска

Виж първа част на интервюто.

Интервю от серията Кондом с кауза.