Active participation of BFPA in a regional UNFPA conference

От 27 до 29 май 2015 г. в София се проведе регионална конференция „Промоция на здраве и права, намаляване на здравните неравенства. Пътят към по-добро сексуално и репродуктивно здраве в Източна Европа и Централна Азия”. Конференцията обхвана 19 страни от региона. Организатори на събитието бяха МВнР, Министерство на здравеопазването и Регионалния офис на ФНООН за Източна и Централна Европа. Повече информация.
In the period 27-29 May, 2015, Sofia hosted the Regional conference “Promoting Health and Rights, Reducing Inequalities: Towards Better Sexual and Reproductive Health Outcomes in Eastern Europe and Central Asia”. The conference was focused on reducing health inequalities and promoting SRHR in 19 countries of the region. Organizers of the event were the Bulgarian Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Health and the Regional Office of UNFPA for Central and Eastern Europe. More information.


Специални гости на конференцията бяха Кейт Гилмор, заместник-директор на UNFPA и Хеймо Лааконен, директор на Регионалния офис на UNFPA за Източна и Централна Европа в Истанбул. Двамата високопставени гости споделиха, че за тях най-вълнуващият момент от престоя им в страната е бил посещението, организирано от БАСП и НМЗМ в Благоевград. Там с помощта на здравните медиатори Катя Кирилова и Антоанета Евтимова те видяха действителността в ромския квартал без грим. Но също така видяха как работят хората на терен, как с относително малко инвестиции и хъс в работата могат да се приодолеят трудностите, да се намери подход към всяко семейство, да се работи в областта на репродуктивното здраве, контрацепцията, оставането в училище.
Special guests of the conference were Ms. Kate Gilmore, Deputy Executive Director of UNFPA and Mr. Heimo Laakkonen, Director of UNFPA’s Regional Office for Eastern and Central Europe in Istanbul. The two UNFPA high position guests shared at the conference closing session that for them the most exciting part of their stay in Bulgaria was the site visit organized by BFPA and the National Network of Health Mediators in Blagoevgrad. There with the help of Katya Kirilova and Antoaneta Eftimova they saw the reality of the Roma neighborhood without make-up. But they saw also how people work on the ground, how they overcome difficulties and that it is possible even with limited resources to make a difference in access to health care, contraception and in retaining young people in schools.

В последния ден на събитието част от международните гости посетиха офиса на БАСП и имаха възможност да обсъдят на място дейностите на организацията.
At the last day of the conference BFPA hosted in its premises the visit of part of the international guests who had the opportunity to observe and discuss on place the activities of the Association.


Регионалният директор на европейската мрежа на МФСП Вики Клаас, също специален гост на конференцията, на неформална среща с част от екипа на БАСП.
IPPF EN Regional Director Vicky Claeys, as well special guests of the conference, in a informal meeting with a part of the BFPA team.