Prisons Without Risks – Sliven / health / staff

Затвори без риск – обучение за служители в Сливен

Сливен 25-26 юни, 2015 г.

GDIN

norway_grants

Третото обучение по проекта на Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) по здравни въпроси за персонал беше проведено на 25 и 26 юни 2015 г. в Сливенския затвор. Служителите получиха обща информация за вирусите на ХИВ, хепатит В и хепатит С, за ваксините; знания за предпазване от кръвнопреносими и половопредавани заболявания, а така също за спецификата на протичане на ХИВ инфекцията и работа с ХИВ позитивни лица.

Повече.

Prisons without risk – staff training at the Sliven prison for women

Sliven, June 25-26 2015

The third training for prison staff on health-related issues, part of the Bulgarian Family Planning and Sexual Health Association (BFPA) project “Prisons without risk” took place at the Sliven prison on June 25 and 26. The members of the prison staff received general information about the HIV, Hepatitis B and C viruses, about vaccines, information about prevention of blood- and sexually transmitted infections as well as specific knowledge about the HIV infection and work with people living with HIV (PLHIV). More.