Prisons Without Risks – Launch

GDIN

norway_grants

На 20 април 2015 г. в залата на ГДИН официално бе обявено стартирането на проекта „Затвори без риск – пилотна инициатива за предотвратяване на разпространението на кръвнопреносими и половопреносими заболявания в три избрани затвора в България”. Проектът е на Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) 93-00-141/12.03.2015 и е финансиран по малката грантова схема на Норвежкия финансов механизъм и е насочен към повишаване на компетентността на служителите от затворите и лишените от свобода. Повече.

The launch of the project ‘Prisons without risk – a pilot initiative for preventing the spread of blood-transmitted and sexually transmitted infections in three selected Bulgarian prisons’ took place on April 20, 2015 in the hall of the General Directorate “Execution of Sentences” in Sofia. The initiative of Bulgarian Association for Family Planning and Sexual Health (BFPA) 93-00-141 / 03.12.2015 is funded by small grants scheme of the Norwegian Financial Mechanism and is aimed at increasing the competence of employees of prisons and prisoners. More.