Prisons Without Risks – Stara Zagora, health/staff

Затвори без риск – обучение за служители в Стара Загора

GDIN

norway_grants

„От вирусите, предавани по въздушно-капков път, в повечето случаи няма как да се предпазим, но да не допуснем заразяване с инфекции, предавани по полов и кръвен път до много голяма степен зависи изключително от нас.” Думи на проф. Радка Аргирова, вирусолог, обучител по проекта на Българската асоциация по семейно планиране (БАСП) „Затвори без риск”.
Второто обучение за служители се проведе на 21 и 22 май 2015 г. в Старозагорския затвор. Темите бяха кръвнопреносими и половопредавани инфекции с фокус върху превенцията, информация за спецификата на протичане на ХИВ инфекцията със специално внимание на особеностите при работа с хора, живеещи с ХИВ. Бяха обучени 42-ма души, част от които се възползваха от възможността за доброволно и анонимно тестване за ХИВ и хепатит В и С. … Повече информация.

Prisons Without Risks – training for staff in Stara Zagora

“In most of the cases there is no way to prevent yourself of air transmitted viral infections, but to prevent yourself of sexually transmitted and blood transmitted infections to a great extent depends exclusively on us.” Words of Prof. Radka Argirova, virologist and trainer on the project of Bulgarian Family Planning Association (BFPA) “Prisons without risk.”
The second training for prison staff took place in May 21–22, 2015 in the prison in Stara Zagora. The topics presented were blood transmitted and sexual transmitted infections with the focus of prevention, information on HIV infection with special attention on the specifics while working with people living with HIV. 42 persons were trained. Part of them took the opportunity for voluntary and anonymous counseling and testing for HIV, Hepatitis B and Hepatitis C. … More information.