Strategic Development BFPA

Семинар по стратегическо планиране

26-28 ноември 2015 г., Благоевград

Българската асоциация по семейно планиране (БАСП) проведе семинар по стратегическо планиране в дните от 26 до 28 ноември 2015 г. в Благоевград. На работната среща беше направен преглед на визията, мисията и ценностите на организацията, бяха разработени ключови насоки за работа през следващите пет години. Повече…

Workshop on Strategic Development

26-28 November 2015.,Blagoevgrad

Bulgarian Family Planning and Sexual Health Association (BFPA) conducted workshop on strategy development from 26 to 28 November 2015 in Blagoevgrad. Review of the vision, mission and values of the organization was done, strategic drivers to work during the following five years were developed.  More…