Mission Possible Final Event, April 20, 2017

 

Финална конференция по проекта „Мисията възможна”

София, 20 април 2017 г.

– Как бих могла да съдействам за увеличаването на заплатите на здравните медиатори? – По какъв начин да популяризираме информацията за дейностите, които извършваме? – Какво да предприемем, за да могат педагогическите кадри, които имат желание, да се обучат по здравни и сексуални теми?

Тези въпроси отправи една от участничките във финалната конференция по проекта „Мисията възможна” на Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП), изпълняван в партньорство с Националната мрежа на здравните медиатори (НМЗМ).

Виж повече.