Mission Possible – GALLERY

Pictures from field work taken in locations on “Mission Possible: Better Sexual and Reproductive Health for Young People from Vulnerable Communities – Ways of Overcoming Healthcare Inequalities”.

Снимки от работата на терен в локациите на проекта “Мисията възможна: по-добро сексуално и репродуктивно здраве за млади хора от уязвими общности – пътища за преодоляване на здравните неравенства.”