The Shared Knowledge – Peer To Peer Training (2)

За споделеното познание – обучение за обучители на връстници, втора част

10-11 февруари 2017 г., София

Иван от Пловдив: „Миналия път получих отговори на много от въпросите, които имах. Сега се надявам да науча още нови полезни неща.”

Втората част на обучението за обучители на връстници по здравно и сексуално образование на Българската асоциация по семейно планиране (БАСП) и Loveguide се проведе на 10 и 11 февруари 2017 г. в София. Силно мотивирани ученици от София, Плевен, Русе, Враца, Ямбол, Пловдив, Стара Загора и Перник отново се събраха, жадни за нови знания по теми, важни за благополучието в живота на всеки. Този път презентациите и заниманията бяха за интерактивни методи на преподаване; изграждане на екипи; трафик на хора с цел трудова и сексуална експлоатация; насилие при интимните връзки; критичен и аналитичен подход към източниците на информация. Освен възможност да научат нови интересни и важни неща, през втория ден учениците се упражниха по презентиране пред връстници…

About the Shared KnowledgePeer to Peer Training, second part

February 10-11, 2017, Sofia

Ivan from Plovdiv: ‘I received answers to many questions I had before our first training. Now I hope to learn more new useful things.’
The second part of the peer to peer training of trainers of the Bulgarian Family Planning and Sexual Health Association (BFPA) and Loveguide took place on 10 and 11 February 2017 г. in Sofia. Highly motivated pupils from Sofia, Pleven, Ruse, Vratza, Yambol, Plovdiv, Stara Zagora and Pernik got together again, willing to acquire new knowledge on topics that are important for the wellbeing in everyone’s life. This time the presentations and exercises were on interactive methods of teaching, team building, trafficking for sexual and labor exploitation, violence in intimate relationships, and critical and analytical approach towards media and other sources of information. On the top of the opportunity to learn new interesting and important things during the second day the participants presented their own sessions…