The Shared Knowledge – Peer to Peer Training

За споделеното познание  обучение за обучители на връстници

2-3 декември 2016 г., Софияtelus

Обучение на обучители по здравно и сексуално образование с участие на ученици от София, Пловдив, Стара Загора, Ямбол, Враца, Плевен и Русе проведе на 2 и 3 декември 2016 г. Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП).

Защо е необходимо здравното и сексуално образование? Какво означава и защо е важно обучението на връстници? Кои източници на информация са достоверни и какви са необходимите комуникативни умения за успешно провеждане на обучителни сесии? Как да изградим добър екип, за да сме успешни в представянето на темите, свързани с пубертета, семейното планиране и безопасното сексуално поведение. Тези и свързани с темите въпроси бяха засегнати и обсъждани на двудневния семинар при изключителен интерес и внимание от страна на учениците.

В партьорство с / In partnership with LOVEGUIDE

About the Shared Knowledge – Peer to Peer Training

2-3 December 2016, Sofia

Peer to peer training on health and sexual education with participation of young people from Sofia, Plovdiv, Stara Zagora, Yambol, Vratsa, Pleven and Ruse took place on December 2-3, 2016, led by Bulgarian Family Planning and Sexual Health Association (BFPA).

Why health and sexual health education is needed? What does it mean and why peer education is important? Which sources of information are trusted and which are the communicative skills needed for successful implementing of the educational sessions? How to form a good team so that to be successful in presenting the topics connected with puberty, family planning and safe sexual behavior? These and similar questions were discussed during the two day workshop at the exclusive interest and attention of the students.