The Shared Knowledge – Peer to Peer Training 3

Обучение за обучители на връстници, трета част

Едно от упражненията на третата част от обучението за обучители на връстници беше през брейнсторминг участниците да дадат примери за социални норми – за една добра и за една лоша или изживяла времето си. Младежите заключиха, че всъщност социалните норми имат общ корен с нашите предразсъдъци.

Виж повече.

Съвместно с Loveguide

Peer to Peer Training of Trainers, part three

One of the exercises made at the third part of the peer to peer training of trainers was via brainstorming the participants to give examples for social norms – a good and a bad or outlived its time. The young people concluded that the social norms actually have a mutual root with our prejudices.

More.

Partnering with Loveguide.

Jpeg

Вършец, 15-16 юни, 2017 г. / Varshetz, 15-16 June, 2017