Final Meeting on Keep me Safe, Madrid

15 декември 2014 г.emblem_project keep me safe_may2013

Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) участва във финалната среща по проекта Keep me Safe, координиран от Международната федерация по семейно планиране (МФСП) и финансиран по програма „Дафне” на Европейската комисия. Форумът се състоя в Мадрид на 11 и 12 декември 2014 г. и имаше за цел да обедини участници от всички партньорски организации, асоциирани членки на МФСП, изпълнявали дейности по проекта, като формулира изводи и препоръки за европейските политики, свързани с младите хора със специални образователни потребности. Повече информация.

15 December 2014

Bulgarian Association of Family Planning and Sexual Health (BFPA) took participation in the final event on Keep me Safe project, coordinated by the International Planned Parenthood Federation (IPPF) and co-financed by European Commission (DJ Justice – Program Daphne III). The meeting took place in Madrid on December 11-12, 2014 and aimed to consolidate the participants from all partnership organizations, associated members of International Planned Parenthood Federation, implementing activities on project. More information.