Keep me Safe, Sliven 24-25 November

Sliven, 24-25 ноември 2014 г.

Поредният и последен от серията семинар за обучители на млади хора със специфични образователни потребности (СОП) по проект Keep мe Safe бе проведенemblem_project keep me safe_may2013 в град Сливен. Участваха специалисти, работещи с млади хора със СОП от града.
Повече информация
Sliven, 24-25 November 2014
The next and the last workshop of the series for intermediaries of young people with learning disabilities (YPLD) on Keep мe Safe project took place in Sliven. Intermediaries working with young people with disabilities from the town took participation.
More information