Обучение за обучители на връстници (1)

Обучение за обучители на връстници по здравно образование, част І

София, 18-19 май 2018 г.

Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) проведе на 18 и 19 май 2018 г. първия за тази година и първи от три поредни тренинга за обучители на връстници по здравно и сексуално образование „За споделеното познание”. Гимназисти от градовете София, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора и Горна Оряховица във възрастова група 8-11 клас бяха въведени в теми, свързани с опазване на репродуктивното здраве и ефективни начини за предаване на послания на връстници. (Повече)

OAK-new-logo-bluePeer to Peer Training of Trainers on Health Education, part I

Sofia, May 18-19, 2018

Bulgarian Family Planning and Sexual Health Association (BFPA) conducted in May 18-19, 2018 the first for this year and the first of three consecutive trainings of trainers on health and sexual education „About the Shared Knowledge”. High school students from 8th to 11th grade from Sofia, Pleven, Plovdiv, Ruse, Stara Zagora and Gorna Oryahovitza were introduced in topics connected with prevention of reproductive health and effective ways for delivering messages to peers. (More)

32972186_2806877669428118_4512171840927432704_n - Copy